كلمات من اللغة الامازيغية – اللهجة الاوجلية


كلمات متنوعة من اللغة الليبية – اللهجة الاوجلية تجميع واعداد الباحث اوسمان ازطاف

ر.م ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ بالعربية النطق
1 ⴰⴼ ⴽⵉⴷⵉⴽ أعطيني أف كيديك
2 ⵢⴼⴽⵉⴷⴽ يعطيني يفكيدك
3 ⴰⵜⵎⴰ ⵙⵜⵎⴰ إخوتي أخواتي أتما ستما
4 ⵉⵙⴰⵣⴰⵔⴰ تفضل إيسازارا
5 ⵉⵇⵉⵎⴰⵜ ⵙⵍⴰⴼⵉⵜ اقعدوا بالعافية إقيمات سلافيت

……………………………………………

الجدول الثاني

النطق بالعربية ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ر.م
أَگور طبق ⴰⴳⵓⵔ 1
تگورِيتْ طبق صغير ⵜⴰⴳⵓⵔⵉⵜ 2
تَوِلِيسْتْ قصعَة ⵜⵓⵍⵉⵙⵜ 3
أَجگوپ بَخور ⴰⵊⴳⵓⴼ 4
تَمَجْبَرْتْ مَبْخرة ⵜⵎⵊⴱⵔⵜ 5
تِيِسْتْ نَرَشَاكْ مشط ⵜⵉⵙⵜ ⵏⵔⵛⴰⴽ 6
تِيِسْتْ نَقَواَلْ المرآة ⵜⵉⵙⵜ ⵏⵇⵡⴰⵍ 7
تبزارت قفة ⵜⴱⵣⴰⵔⵜ 8
تَكَبْرتْ سورية ⵜⴽⴱⴰⵔⵜ 9
تَلاَباَ العابية ⵜⵍⴰⴱⴰ 10
تَشَاشِيتْ طاقية ⵜⵛⴰⵛⵉⵜ 11
تَاشُوْمْتْ وسادة ⵜⴰⵙⵓⵎⵜⴰ 12
أَشُوقتْ مسند ⴰⵛⵓⵇⵜ 13
أَنَدَالْ غطاء ( لحاف ) ⴰⵏⴷⴰⵍ 14
أَمقير قفة كبيرة ⴰⵎⵇⵉⵔ 15
أَمَدَنْ رجل ⴰⵎⴷⴷⵏ 16
تِيروتْ بنت ⵜⵉⵔⵡⵜ 17
أَيْرِيِوْ ولد ⴰⵢⵔⵉⵡ 18
إِجِيَرْ مولود ⴰⵊⵉⵔ 19
تَشْلَيِتْ عروس ⵜⵙⵍⵉⵜ 20
قَأدَرْ كبير جداً ⵇⴰⴷⴰⵔ 21
مَقَرْ كَبيرْ ⵎⵇⵇⵔ 22
يَقيشاَ مُغلق ⵜⵇⵛⴰ 23
يَتْوَاَرَا مفتوح ⵢⵜⵡⴰⵔⴰ 24
أَقابِيشْ حزام ⴰⵇⴰⴱⵉⵛ 25
يَسوَا يشرب ⵢⵙⵡⴰ 26
يَوِيِنا شبعان ⵢⵓⵡⵉⵏⴰ 27
يَتَشَاَ يأكل ⵢⵜⵛⴰ 28
يَدْرِيهاَ زعلان ⵢⴷⵔⵉⵀⴰ 29
اشيلي عريس ⴰⵛⵉⵍⵉ 30
إِدِيَازْ يُغَنيِ ⵉⴷⵢⴰⵣ 31
يَشَوَرْ يَرقَصْ ⵢⴰⵛⴰⵡⵔ 32
ايفودا عطشان ⴰⵉⴼⵓⴷⴰ 33
نَتَنشَاَتْ غرفة النوم ⵏⴰⵜⴰⵏⵛⴰⵜ 34
تالاَ المطبخ ⵜⴰⵍⴰ 35
دار نَشَرٌوفْ غرفة المسنيين ⴷⴰⵔ ⵏⴰⵛⴰⵔⵓⴼ 36
مَدْوَدْ المخزن ⵎⴰⴷⵡⴷ 37
دَار نلْهَوَاُ غرفة الإستقبال ⴷⴰⵔ ⵏⵍⵀⴰⵡⴰⵯ 38
أَگون المطر ⴰⴳⵓⵏ 39
دَارْ تَمَزِينْ غرفة الأطفال ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵏ 40
تَمُورْتْ الأرض ⵜⴰⵎⵯⵓⵔⵜ 41
أَگيرْ الحائط ⴰⴳⵉⵔ 42
تاسِيفْتْ السقف ⵜⴰⵙⵉⴼⵜ 43
تَنِيشْتْ المفتاح ⵜⴰⵏⵉⵛⵜ 44
اشو اشرب ⴰⵛⵓ 45
تَفِلِ المنزل ⵜⴰⴼⵉⵍⵉ 46
تقٌورْتْ الباب ⵜⵇⵓⵔⵜ 47
دار نَتْغِيطَنْ غرفة الحيوانات ⴷⴰⵔ ⵏⴰⵜⵖⵉⵟⴰⵏ 48
مكان نَتَكَجِيِيتِن إدْدَبِيرَنْ غرفة الحمام – الدجاج ⵎⴽⴰⵏ ⵏⴰⵜⴰⴽⴰⵊⵉⵢⵉⵜⵉⵏ ⵉⴷⴻⴷⴰⴱⵉⵔⴰⵏ 49
مسْتَراحْ – سَنْداسْ بيت الراحة ⵎⵙⵜⴰⵔⴰⵃ – ⵙⴰⵏⴷⴰⵙ 50
دار نَتْشُو غرفة الأكل ⴷⴰⵔ ⵏⴰⵜⵛⵯⵓ 51
تَفِلِ تَتْرَارْتْ منزل جديد ⵜⴰⴼⵉⵍⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ 52
تَفِلِ تَقَدِيمْتْ منزل قديم ⵜⴰⴼⵉⵍⵉ ⵜⴰⵇⴰⴷⵉⵎⵜ 53
البوب زوط اركب فوق ⴰⵍⴱⵓⴱ ⵣⵓⵟ 54
يvلاَو يبكى ⵢvⵍⴰⵓ 55
يv دِيِرا اقف ⵢv ⴷⵉⵢⵔⴰ 56
يَدَنسْ واحد ⵢⴰⴷⴰⵏⵙ 57
سِنْ إثنين ⵙⵉⵏ 58
ايريش تمورت انزل للارض ⴰⵉⵔⵉⵛ ⵜⵎⵓⵔⵜ 59
شموط صقع ⵛⵎⵓⵟ 60
آكر قف او صبي ⴰⴽⵔ 61
أغزر انظر ⴰⵖⵣⵔ 62
انديلا متغطي ⴰⵏⴷⵉⵍⴰ 63
انديلا كا غير متغطي ⴰⵏⴷⵉⵍⴰ ⴽⴰ 64
اطف امسك ⴰⵟⴼ 65
اسل اسمع ⴰⵙⵍ 66
مَشَكْ / مشكان صغِير ⵎⴰⵛⴰⴽ \ ⵎⵛⴽⴰⵏ 67
أقسْيطيمْت كحل ⴰⵇⵙⵉⵟⵉⵎⵜ 68
أَسْراويلْ سروال ⴰⵙⵔⴰⵡⵢⵍ 69
سثَرَوَحْ يوم الزفة ⵙⴰⵔⴰⵡⵃ 70
يَشَقَاشْ يُصَفِقَ ⵢⴰⵛⴰⵇⴰⵛ 71
يَقَعْمِيزا جالس ⵢⴰⵇⴰⵄⵎⵉⵣⴰ 72
يَسشَاياَ نائم ⵢⴰⵙⵛⴰⵢⴰ 73
أسالخ فليكم السلام عليكم ⴰⵙⴰⵍⵅ ⴼⵍⵉⴽⵎ 74
إدي الحال أنكيم أقلدن كيف حالكم ياسادة ⵉⴷⵉ ⴰⵍⵃⴰⵍ ⴰⵏⴽⵉⵎ ⴰⵇⵍⴷⵏ 75
إدي الحالنكيم ودي تمقا غركيم كيف حالكم وشن الوضع عندكم ⵉⴷⵉ ⴰⵍⵃⴰⵍⵏⴽⵉⵎ ⵡⴷⵉ ⵜⵎⵇⴰ ⵖⵔⴽⵉⵎ 76
ديل حال نلهيل كيف حال الأهل ⴷⵉⵍ ⵃⴰⵍ ⵏⵍⵀⵉⵍ 77
ديل حال نلهين نكيم شن حال هلكم ⴷⵉⵍ ⵃⴰⵍ ⵏⵍⵀⵉⵏ ⵏⴽⵉⵎ 78
إدي تسلامة فليسين إيش إسمعتوا عليهم ⵉⴷⵉ ⵜⵙⵍⴰⵎⴰ ⴼⵍⵉⵙⵉⵏ 79
ياك ألفيت أمريت ياك العافية زينة ⵢⴰⴽ ⴰⵍⴼⵉⵜ ⴰⵎⵔⵉⵜ 80
العال دًي تمقا يا هلا كيف الجو ⴰⵍⵄⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵎⵇⴰ 81
دين حالنك كو شن حالك أنت ⴷⵉⵏ ⵃⴰⵍⵏⴽ ⴽⵓ 82
حياك الله أقليد شكرا ⵃⵢⴰⴽ ⴰⵍⴻⵍⴰ ⴰⵇⵍⵉⴷ 83
هيه إقيمات سالافيت إقعدوا بالعافية ⵀⵢⴰ ⵉⵇⵉⵎⴰⵜ ⵙⴰⵍⴰⴼⵉⵜ 84
لاكا إدبدري أيوما مزال بدري يا خوي ⵍⴰⴽⴰ ⵉⴷⴱⴷⵔⵉ ⴰⵉⵡⵎⴰ 85
غليخ آعداخ انريد انعدي ⵖⵍⵉⵅ ⴰⵄⴷⴰⵅ 86
هيه أسالاخ فليكم هيه السلام عليكم ⵀⵢⴰ ⴰⵙⴰⵍⴰⵅ ⴼⵍⵉⴽⵎ 87

ملاحظة .. كلمة ياك كلمة عربية عميه بمعنى عسى .وهي كثير الإستعمال في اللغتين .
……………………………………………
الضمائر المنفصلة التي تحل محمل الإسم في الجملة

ر.م ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ بالعربية النطق
1 ⵏⴽ أنا نك
2 ⴽⵓ أنتَ كو
3 ⴽⵎ أنتِ كم
4 ⵏⵜⵉⵏ هو نتين
5 ⴰⵏⴰⵜ هيه أنات
6 ⴽⵎⵉⵎ أنتم كميم
7 ⴽⵎⵉⵎⵜ أنتن كميمت
8 ⴽⵎ هم كم
9 ⵏⵜⵉⵏ هو نتين
10 ⴰⵏⴰⵜ هيه أنات
11 ⴽⵎⵉⵎ أنتم كميم
12 ⴽⵎⵉⵎⵜ أنتن كميمت
13 ⵉⵏⵀⵉⵏ هم إنهين
14 ⵉⵏⵀⵉⵏⵜ هنً إنهينت

أمثلة على الضمائر

  • أنت صديقي .. كود احماس أنوك.. ⴽⵓⴷ ⴰⵃⵎⴰⵙ ⴰⵏⵓⴽ..
  • هو يشرب الحليب .. نتين إيشوا أغف.. ⵏⵜⵉⵏ ⵉⵛⵡⴰ ⴰⵖⴼ.
  • أنتي شيخة .. كم تقليت.. ⴽⵎ ⵜⵇⵍⵉⴷⵜ.
  • هنا نساء .. إنهينت دت مقنيوين.. ⵉⵏⵀⵉⵏⵜ ⴷⵜ ⵎⵇⵏⵉⵡⵉⵏ.
  • نك دامدن .. أنا رجل.. ⵏⴽ ⴷⴰⵎⴷⵏ.

……………………………………………
المزيد

Advertisements

About ⵓⵙⵎⴰⵏ ⴰⵣⵟⵟⴰⴼ

ⵏⵏⵛ ⵓⵙⵎⴰⵏ ⵎⵃⵃⵎⴷ ⴰⵣⵟⵟⴰⴼ ⵙⴳ ⵢⴼⵔⵏ/ⵜⴰⵖⵎⴰ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏⴼⵓⵙⵏ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⴰⵖⵎⴰ
هذا المنشور نشر في تاريخ, تاريخ ليبيا, تاريخ الأمازيغ وكلماته الدلالية , , , , , , , , , , , . حفظ الرابط الثابت.

One Response to كلمات من اللغة الامازيغية – اللهجة الاوجلية

  1. كو دقليد ونك اشنخا ريحا اجلنخ

    إعجاب

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s